Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Concord-3

23-12-2016

Wielkopolski Rejestr Nowotworów we współpracy z Krajowym Rejestrem Nowotworów przygotował bazę do kolejnego badania w ramach projektu Concord. Celem projektu Concord-3, jest przedstawienie różnic w przeżyciach pacjentów z chorobą nowotworową na świecie. WBRN po raz drugi włącza się do tego badania.

Dane dla województwa Wielkopolskiego zostaną obliczone osobno, co pozwoli na porównanie wyników leczenia z regionu z Polską oraz innymi krajami świata.

Koordynator: London School of Hygiene & Tropical Medicine

Przygotowanie bazy dla Wielkopolski: KRN + WBRN

Zakres czasowy: pacjenci rozpoznani w latach 2000-2014.

Analizowane lokalizacje nowotworowe (75% ogółu przypadków):

 • przełyk,
 • żołądek,
 • okrężnica,
 • odbytnica,
 • wątroba,
 • trzustka,
 • płuco,
 • czerniak złośliwy,
 • pierś,
 • szyjka macicy,
 • jajnik,
 • prostata,
 • mózg (z podziałem na nowotwory u dzieci i dorosłych),
 • nowotwory hematologiczne (z podziałem na nowotwory u dzieci i dorosłych).

Strona www projektu: http://csg.lshtm.ac.uk/research/themes/concord-programme/

Publikacje i wyniki badania: