Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Concord-2

18-01-2017

Celem projektu Concord-2, jest przedstawienie różnic w przeżyciach pacjentów z chorobą nowotworową na świecie.

Dane dla województwa Wielkopolskiego zostały obliczone osobno, co pozwala na porównanie wyników leczenia z regionu z Polską oraz innymi krajami świata.

Dwóch przedstawicieli Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów znalazło się w grupie roboczej, wymienionej w w/w publikacji.

Koordynator: London School of Hygiene & Tropical Medicine

Przygotowanie bazy dla Wielkopolski: KRN + WRN

Zakres czasowy: pacjenci rozpoznani w latach 1995-2009.

Analizowane lokalizacje nowotworowe:

  • żołądek,
  • okrężnica,
  • odbytnica,
  • płuco,
  • pierś,
  • szyjka macicy,
  • jajnik,
  • prostata,
  • nowotwory hematologiczne (u dzieci).

Strona www projektu: http://csg.lshtm.ac.uk/research/themes/concord-programme/

 

Publikacje i wyniki badania: