Meetings in Department of Brachytherapy

Event name When
Wielkanoc 2008 w Zakładzie Brachyterapii 20-03-2008, 11 00
Staff Meeting in Department of Brachytherapy 18-02-2008, 15 00 - 15 30
Zebranie organizacyjne Zakładu Brachyterapii 10-09-2007, 14 00 - 15 00
Staff Meeting in Department of Brachytherapy 04-09-2007, 14 30 - 15 00
Staff Meeting in Department of Brachytherapy 21-08-2007, 14 30