Wielkopolskie Centrum Onkologii
Pracownia Psychologii Klinicznej

Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

20-05-2024

Pomysł założenia Oddziału pojawił się już we wrześniu 2023r. podczas XV Konferencji Psychoonkologicznej. Wśród uczestników wybrano zarząd, oraz komisję rewizyjną.  Na zebraniu założycielskim w styczniu 2024 wybrano zarząd. W skład zarządu Oddziału wybrano pracowników Pracowni Psychologii Klinicznej, poniżej wymieniono poszczególne funkcje.

Jan Gruszka - Prezes
Katarzyna Cieślak - Sekretarz
Monika Smólska - Skarbnik

Celem powołania Oddziału jest rozwój naukowy oraz działań profilaktyki zdrowotnej na terenie Wielkopolski.