Wielkopolskie Centrum Onkologii
Pracownia Psychologii Klinicznej

Nasz personel


Cieślak Katarzyna, dr n.med.

Psycholog, psychoonkolog

Absolwentka psychologii i filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, certyfikowany Trener Grup Balinta, absolwentka Podyplomowych Studiów z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu,
4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu oraz Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując jako wolontariusz w Hospicjum Domowym im. Jana Kantego w  Poznaniu oraz
w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, gdzie obecnie jest zatrudniona. Jest doradcą merytorycznym stowarzyszeń pacjenckich.  Autorka artykułów i poradników z zakresu psychologii i psychoonkologii, prowadzi wykłady, warsztaty psychoedukacyjne i treningi dla pacjentów i ich osób wspierających, jak też zajmuje się szeroko pojętą edukacją medyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz Accredited Member of the International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna.


Dudzińska-Rapczewska Katarzyna, mgr

Specjalista psychologii klinicznej

Absolwentka psychologii i socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła kurs zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując  w Hospicjum Domowym Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie oraz na oddziałach operacyjnych Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego, gdzie pracowała od 2012 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Gołąb Dorota, mgr

Specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, psychotraumatolog

Ukończyła UAM w Poznaniu, WNS - kierunek Psychologia, od 1992 r. zatrudniona w WCO jako psycholog, przez rok dodatkowo pracowała na oddziale opieki paliatywnej przy Klinice Onkologii na ul.Łąkowej. Posiada tytuł trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii. Ukończyła m.in. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, kursy na temat Racjonalnej Terapii Zachowania, Metody Simontona, Ukończyła  szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej ( Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku, Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium "KIRINUS"), Podyplomowe Studium Psychoonkologii Klinicznej przy UAM w Poznaniu i Podyplomowe Studium Arteterapii (współorganizowane przez Katedrę Psychiatrii AM w Łodzi oraz Polski Komitet INSEA), posiada tytuł instruktora improwizacji tańca i symboliki ciała ( Instytut Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów Psychologii  UAM ( lata 2003-2022) , dla studentów Psychologii SWPS ( lata 2014-2023) oraz pracowników służby zdrowia.

Od 2022 roku- współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego.

W okresie 15.09.2005- 19.10.2022 - kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej


Gruszka Jan, mgr

Psycholog , psychoonkolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, w trakcie specjalizacji w ramach Psychologii Klinicznej

Ukończył Psychologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów realizował specjalność kliniczną: psychologia zdrowia i choroby oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych. Podczas studiów był założycielem i wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych "Rak - OFF". Pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2019 roku. Ukończył szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania,  Studium Interwencji Kryzysowej organizowane przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS.

Jest certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr 1739) - Ukończył Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na USWPS. Realizuje Specjalizację z Psychologii Klinicznej - neuropsychologia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.  Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii, psychologii zdrowia i komunikacji w medycynie. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierającymi pacjentów, takimi jak: Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilie, Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, czy Fundacja Pokonaj Chłoniaka. Współpracuje dydaktycznie z UAM, USWPS i UMP.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej. Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


Homa Marta, dr n.med.

Specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog

Ukończyła kietunek psychologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychologii klinicznej. Kształciła się podyplomowo kończąc: studium z Psychoonkologii Klinicznej na UAM w Poznaniu oraz kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, a także podyplomowe studium z Arteterapii na UM w Poznaniu.  Zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 2014 roku, wcześniej  przez kilka lat związana z Pracownią Psychologii Klinicznej w ramach wolontariatu.  Współpracuje z Poznańskim Towarzystwem Amazonki i Federacją Stowarzyszeń Amazonki oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu psychoonkologii i interwencji w kryzysie m.in. ukończyła Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej i Racjonalnej Terapii Zachowania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Kędziora-Antkowiak Justyna, mgr

Psycholog, psychoonkolog

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2010 roku. Z Wielkopolskim Centrum Onkologii związana od grudnia 2010 roku. Ukończyła Kurs Podstawowy Analizy Transakcyjnej w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION oraz zdała Egzamin 101. Ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, dzięki któremu nabyła podstawowe doświadczenie w pracy z dziećmi. Ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu logopedii na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM  w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Kuśnierkiewicz Maria, mgr

Specjalista psychologii klinicznej- neuropsychologia, psychoonkolog

Pracuje Wielkopolskim Centrum Onkologii od marca 2007 roku. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznaniu (1996 r.). Od 1997r. do stycznia 2009 pracowała w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM, ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu. Słuchaczka 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Należy do Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego oraz Stowarzyszenia Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi „Pomoc dla Życia”.


Smólska Monika, mgr

Psycholog, psychoonkolog, kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej

Ukończyła UAM w Poznaniu, kierunek Psychologia. Od 2006 roku zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii, wcześniej odbyła praktykę zawodową w szpitalu MSWiA na Oddziale Nerwic i Uzależnień. Następnie prowadziła warsztaty psychologiczne z dziećmi i osobami starszymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla personelu medycznego z zakresu komunikacji, asertywności oraz szerokiej tematyki dotyczącej kontaktu z pacjentem. Ukończyła  4 letni kurs specjalizacyjny z zakresu zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego na UAM. Jest absolwentką 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksona w Poznaniu. Otrzymała certyfikat  szkoły  Logoterapii Viktora Frankla , akredytowany przez Międzynarodowy Instytut Logoterapii i Analiz Egzystencjalnych Victora Frankla w Wiedniu. Ukończyła Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej. Uzyskała tytuł terapeuty psychiatrii  środowiskowej. Uczestniczy w grupie superwizyjnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.


Spychała Arkadiusz, mgr

Pracownik socjalny

Mgr pedagogiki pracy socjalnej WNS UAM w Poznaniu, od 1992 roku pracował z niepełnosprawnymi w zakresie ich rehabilitacji społeczno- zawodowej, w 1996 roku obronił dyplom na UAM, w 1997 uzyskał certyfikat menadżerski przy Wielkopolskiej Szkole Biznesu, w 2002 roku ukończył podyplomowe studium w "zarządzaniu i organizacji pomocy społecznej" na WNS UAM, od września 2005 jest zatrudniony w Centrum jako pracownik socjalny. Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii przy Instytucie Ericksonowskim.


Tobolska Monika, mgr

Psycholog

Ukończyła UAM w Poznaniu, pracuje w Wielkopolskim Centrum Onkologii od lipca 2010 roku, wcześniej pracowała w Centrum Medycznym HCP na Oddziale Chirurgii Onkologicznej; posiada doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na wykluczenie społeczne oraz w prowadzeniu grup wsparcia i rozwoju osobistego. Prowadzi praktykę kliniczną w Poradni Psychologicznej w Centrum ENEL- MED. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem prof. M.Beisert, ukończyła cykl warsztatów terapii rodzin i par przy Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Podyplomowe Studium Aretetrapii przy Instytucie Ericksonowskim.


Wicberger Ilona, mgr

Pracownik socjalny

Mgr pedagogiki, ukończonej na UAM w Poznaniu, przez ponad 9 lat zatrudniona jako wychowawca w sanatorium dziecięcym, następnie - przez 6 lat zatrudniona jako pracownik socjalny w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. Posiada certyfikat uprawniający do orzekania w zespołach do spraw o niepełnosprawności w zakresie - pracownik socjalny, od X 2005 - zatrudniona w Centrum jako pracownik socjalny, członek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach Wielkopolskich.