Wielkopolskie Centrum Onkologii
Pracownia Psychologii Klinicznej

Informacje dla wolontariuszy

Jesteśmy zainteresowani współpracą z wolontariuszami, którzy mają własny pomysł na organizację zajęć dla pacjentów.

( przykładem tak rozumianego wolonatriatu mogą być szeroko rozumiane spotkania z elementami atreterapii, rozmowy i projekcje dotyczące podróży, pomoc w organizacji koncertów)

UWAGA:

Ze względu na trwającą pandemię zapraszamy wolontariuszy po zakończeniu ograniczeń wynikających z epidemii.