Wielkopolski Rejestr Nowotworów

II Międzynarodowy Kongres PTZP

06-09-2017

W dniach 24-25.11.2016 r. zespół Wielkopolskiego Rejestru Nowotworów wziął udział w II Międzynarodowym Kongresie PTZP we Wrocławiu. Kongres miał na celu przede wszystkim promowanie i wymianę doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego oraz był okazją do integracji środowisk realizujących zadania związane z ochroną zdrowia. Pracownicy WRN zaprezentowali 2 tematy w formie plakatów naukowych.