Greater Poland Cancer Registry

Scientific Publications

Cancer in the region of Greater Poland
Title, authors Type of file Size Get file

Bulletin No. 15 "Cancer in the region of Greater Poland, 2016"
Agnieszka Dyzmann-Sroka, Maciej Trojanowski, Anna Kubiak, Wiesława Olenderczyk, Agata Plucińska, Beata Szczęch, Łukasz Taraszkiewicz, Teresa Wosicka

This publication contains data on incidence of cancer in the Greater Poland province, broken down into gender, district, age and location (as defined by the 10th Revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems).

PDF 16.52 MB

Bulletin No. 13 "Cancer in the region of Greater Poland, 2014"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka, mgr Maciej Trojanowski, mgr Anna Kubiak, Wiesława Olenderczyk, mgr Beata Szczęch, mgr Łukasz Taraszkiewicz, Teresa Wosicka

This publication contains data on incidence of cancer in the Greater Poland province, broken down into gender, district, age and location (as defined by the 10th Revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems).

PDF 24.21 MB

Bulletin No. 14 "Cancer in the region of Greater Poland, 2015"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka, mgr Maciej Trojanowski, mgr Anna Kubiak, Wiesława Olenderczyk, mgr Agata Plucińska, mgr Beata Szczęch, mgr Łukasz Taraszkiewicz, Teresa Wosicka

This publication contains data on incidence of cancer in the Greater Poland province, broken down into gender, district, age and location (as defined by the 10th Revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems).

PDF 13.21 MB

Biuletyn nr 12 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2013 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka, mgr Maciej Trojanowski, mgr Anna Kubiak, Wiesława Olenderczyk, mgr Agata Plucińska, mgr Beata Szczęch, Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 25.69 MB

Biuletyn nr 11 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2012 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka, mgr Maciej Trojanowski, mgr Anna Kubiak, Wiesława Olenderczyk, mgr Agata Plucińska, mgr Beata Szczęch, Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 23.43 MB

Biuletyn nr 10 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2011 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka, mgr Agata Harska, Wiesława Myślińska, Wiesława Olenderczyk, mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko, mgr Beata Szczęch, mgr Maciej Trojanowski, Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 14.58 MB

Biuletyn nr 9 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2010 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka mgr Agata Harska Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch mgr Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 11.16 MB

Biuletyn nr 8 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2009 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka mgr Agata Harska Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch mgr Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 6.03 MB

Biuletyn nr 7 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2008 roku"
dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka mgr Agata Harska Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch mgr Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 6.03 MB

Biuletyn nr 6 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2007 roku"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka mgr Agata Harska Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch mgr Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 19.33 MB

Biuletyn nr 5 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2006 roku"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka mgr Agata Harska Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 5.18 MB

Biuletyn nr 4 "Nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2005 roku"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Rafał Stachlewski Beata Szczęch Maciej Trojanowski Teresa Wosicka

Niniejsza publikacja zawiera dane o występowaniu nowotworów złośliwych w województwie wielkopolskim, które zostały zróżnicowane pod względem płci, powiatu, wieku i ich umiejscowienia (zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

PDF 1.84 MB

Biuletyn nr 3 " Nowotwory złośliwe w województwie wielkopolskim"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch Teresa Wosicka

Niniejszy biuletyn zawiera podstawowe dane o występowaniu nowotworów w Wielkopolsce, ich zróżnicowaniu pod względem powiatów, płci, wieku i umiejscowienia. Do opracowania włączono dane o najczęstszych zachorowaniach i zgonach na nowotwory dla Wielkopolski, miasta Poznania i poszczególnych powiatów.

PDF 1.34 MB

Biuletyn nr 2 "Nowotwory złosliwe w województwie wielkopolskim"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch Teresa Wosicka

Niniejszy biuletyn zawiera podstawowe dane o występowaniu nowotworów w Wielkopolsce, ich zróżnicowaniu pod względem powiatów, płci, wieku i umiejscowienia. Do opracowania włączono dane o najczęstszych zachorowaniach i zgonach na nowotwory dla Wielkopolski, miasta Poznania i poszczególnych powiatów.

PDF 317.44 KB

Biuletyn nr 1 "Nowotwory złośliwe w województwie wielkopolskim"
mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka Wiesława Myślińska Wiesława Olenderczyk mgr Małgorzata Rymarczyk-Wciorko Beata Szczęch Teresa Wosicka

Niniejszy biuletyn zawiera podstawowe dane o występowaniu nowotworów w Wielkopolsce, ich zróżnicowaniu pod względem powiatów, płci, wieku i umiejscowienia. Do opracowania włączono dane o najczęstszych zachorowaniach i zgonach na nowotwory dla Wielkopolski.

PDF 430.08 KB