Sprawozdanie ze Zjazdu ABS w Chicago

17-07-2007
dr hab. n. med. Janusz Skowronek                                          Poznań, 16.05.2007
 
Sprawozdanie z pobytu na Zjeździe American Brachytherapy Society w Chicago w dniach 26.04.2007 – 02.05.2007.
 
            Z dużą satysfakcją uczestniczyłem w 28 Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Brachyterapii, który odbył się w tym roku w Chicago. Uczestniczyło w nim ok. 500 brachyterapeutów z całego świata. Zjazd odbywał się w hotelu Sheraton Towers w centrum Chicago, w którym jednocześnie zakwaterowani byli uczestnicy, co było bardzo wygodne. Program zjazdu był podzielony na kilka części, dwa pierwsze dni poświęcone były wyłącznie leczeniu raka prostaty oraz nowotworów ginekologicznych.
„Workshop” z brachyterapii raka prostaty obejmował zagadnienia właściwej interpretacji wzrostu wartości PSA po brachyterapii raka prostaty w porównaniu z patologicznymi czynnikami rokowniczymi oraz analizę przydatność 3 różnych izotopów promieniotwórczych stosowanych w brachyterapii raka prostaty przy użyciu implantów stałych. Kolejne punkty wykładów obejmował dyskusję nad miejscem ratunkowej brachyterapii po stwierdzeniu wznowy po teleradioterapii raka prostaty, porównanie zalet i ograniczeń śródoperacyjnej dozymetrii oraz dozymetrii przed i po przygotowaniu planu leczenia. Znaczna część doniesień ustnych poświęcona była porównaniu zalet i wad brachyterapii HDR oraz brachyterapii przy pomocy implantów stałych.
W ramach wykładów poświęconych brachyterapii nowotworów ginekologicznych omówiono rolę wykorzystania obrazów rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej w przygotowaniu planu leczenia raka szyjki macicy – analizowano różnicę po zastosowaniu techniki IMRT, śródtkankowej i wewnątrzjamowej brachyterapii. Kolejny poruszany temat to metody leczenia raka pochwy – analiza wskazań i ograniczeń dla IMRT, LDR i HDR. 
            Trzecia grupa wykładów obejmowała dyskusję nad brachyterapią raka piersi. Szczególnie wiele miejsca przeznaczono samodzielnej brachyterapii raka piersi po leczeniu oszczędzającym – stosowanej we wczesnych stadiach zaawansowania. Analizowano wskazania, dawki, stosowane techniki i wyniki leczenia.
            Ponadto odbyły się sesje poświęcone leczeniu różnych nowotworów. Z Polski byłem jedynym uczestnikiem Zjazdu, moje dwa doniesienia poświęcone były porównaniu wartości Biologicznej Dawki Równoważnej stosowanej w technikach HDR i PDR oraz wynikom leczenia paliatywnego raka przełyku przy pomocy brachyterapii HDR oraz implantacji stentu.
Zjazd był zorganizowany bardzo sprawnie, spotykaliśmy się z dużą życzliwością ze strony organizatorów. Nawiązanie współpracy z organizacją przodującą pod względem wprowadzania nowoczesnych metod brachyterapii nowotworów złośliwych uważam za bardzo ważne.