Struktura Zakładu

Zakład Brachyterapii jest odrębną jednostką statutową Wielkopolskiego Centrum Onkologii, w jego obrębie funkcjonują:

 • Pracownia Brachyterapii Nowotworów
 • Pracownia Planowania Leczenia i Dozymetrii w Brachyterapii podległa Zakładowi Fizyki Medycznej
 • Pracownia Hipertermii
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Implantów Stałych
 • Poradnia Brachyterapii.

Brachyterapia nowotworów ginekologicznych jest integralną częścią leczenia skojarzonego prowadzonego na Oddziale Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej WCO.

Pracownia Brachyterapii Nowotworów.
Zakres usług obejmuje:

 • brachyterapię śródtkankową, kontaktową i endoluminalną nowotworów złośliwych
 • kompleksową kwalifikację i przygotowanie planu leczenia dla chorych wstępnie kwalifikowanych do brachyterapii
 • badania nad opracowaniem zasad stosowania brachyterapii w poszczególnych wskazaniach klinicznych
 • kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów hospitalizowanych
 • zabiegi wykonywane dla pacjentów ambulatoryjnych oraz hospitalizowanych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Pracownia Planowania Leczenia i Dozymetrii w Brachyterapii znajdująca się w Zakładzie Brachyterapii jest integralną częścią Zakładu Fizyki Medycznej.
Zakres usług obejmuje:

 • udział w przygotowaniu planów leczenia chorych kierowanych do leczenia przez lekarzy Zakładu Brachyterapii oraz Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej
 • weryfikację planów leczenia, uczestnictwo w audycie wewnętrznym
 • kontrolę dozymetryczną źródeł promieniotwórczych (weryfikacja aktywności)
 • okresowe testy aparatury pozwalające na utrzymanie odpowiedniej jakości leczenia.

Pracownia Hipertermii.
Zakres usług obejmuje:

 • hipertermię śródtkankową nowotworów piersi, głowy i szyi i skóry - w skojarzeniu z brachyterapia wyłącznie.
 • hipertermię powierzchniową nowotworów piersi, głowy i szyi, skóry (w tym czerniaka), mięsaków, przerzutów do węzłów chłonnych w skojarzeniu z teleradioterapią lub brachyterapią i chemioterapią,
 • badania nad opracowaniem zasad stosowania hipertermii w poszczególnych wskazaniach klinicznych.  

Pracownia Endoskopowa.
Zakres usług obejmuje:

 • bronchoskopię diagnostyczną wraz z pobraniem materiału do badań cytologicznych, histopatologicznych, bakteriologicznych
 • bronchoskopię terapeutyczną połączoną z założeniem aplikatorów do brachyterapii
 • endoluminalnej raka płuca i tchawicy
 • bronchoskopię terapeutyczną połączoną z laseroterapią
 • kontrolne badania bronchoskopowe chorych po zakończonej brachyterapii.

Pracownia Implantów Stałych.
Zakres usług obejmuje:

 • brachyterapię śródtkankową nowotworów gruczołu krokowego (implanty stałe LDR)
 • badania nad zastosowaniem terapii LDR w leczeniu rak piersi, raka płuca i innych nowotworów
 • badania nad opracowaniem protokołów leczenia raka gruczołu krokowego.

W Poradni Brachyterapii przeprowadza się:

 • konsultację i kwalifikację do brachyterapii wraz z założeniem dokumentacji oraz udzielenie wskazówek co do sposobu postępowania (np. wypisanie recepty, skierowanie na badania diagnostyczne, inne konsultacje, itp.)
 • kontrolę pacjentów po leczeniu (z prowadzeniem dokumentacji)
 • badania pacjenta pierwszorazowego (podmiotowe i przedmiotowe)
 • wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjentów niezbędnych w procesie leczenia
 • kierowanie na konsultację i do szpitala oraz do sanatorium
 • kierowanie na badania laboratoryjne, radiologiczne (rtg, TK, NMR, USG, scyntygrafii, itp.)
 • zabiegi wykonywane ambulatoryjnie (opatrunki, iniekcje sc., im, iv).

Obecnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii wykorzystujemy w leczeniu 3 aparaty do brachyterapii:

 1. Flexitron HDR (High Dose Rate, z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki)
 2. microSelectron HDR (High Dose Rate, z użyciem źródła o wysokiej mocy dawki)
 3. microselectron PDR (Pulsed Dose Rate, do brachyterapii pulsacyjnej).

Zakład dysponuje nowoczesnym komputerowym systemem planowania leczenia PLATO, systemami Oncentra Masterplan, Anatomy Modelling, zintegrowaną linią terapeutyczną - SIMULIX, aparatem weryfikacji radiologicznej Philips Endura, 2-oma systememi planowania w czasie rzeczywistym SWIFT do brachyterapii raka prostaty oraz SPOT do brachyterapii przy pomocy implantów stałych.

Nowoczesny sprzęt do brachyterapii HDR raka prostaty (system SWIFT firmy Nucletron®) umożliwia jednoczasowe wykonanie implantacji igieł do miąższu prostaty, przygotowanie planu leczenia oraz napromienianie chorego w ramach jednego zabiegu, dlatego tez nazywany jest systemem „real-time”, systemem planowania w czasie rzeczywistym.

Jako jeden z dwóch ośrodków w Polsce Zakład Brachyterapii WCO wykorzystuje w leczeniu chorych nowoczesny aparat do hipertermii nowotworów firmy BSD Medical. Hipertermia nowotworów złośliwych jest stosowana w skojarzeniu z brachyterapią śródtkankową oraz powierzchowną, np. w leczeniu nowotworów piersi, głowy i szyi, skóry.

Tego typu wyposażenie Zakładu nie odbiega od wyposażenia najlepszych ośrodków onkologicznych w Europie.