Kierunki badań

W Zakładzie prowadzone są aktualnie badania wewnętrzne porównujące wyniki leczenia raka piersi i raka gruczołu krokowego.

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/1
Przyspieszone częściowe napromienianie raka piersi a standardowe napromienianie wiązkami zewnętrznymi z dawka dodatkową po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym– badanie naukowe wewnętrzne

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/2 – BCS + EBRT + HDR (boost) or PDR (boost)
Rak piersi - analiza porównawcza boostu podanego techniką brachyterapii HDR lub PDR po napromienianiu wiązkami zewnętrznymi i po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym – badanie naukowe wewnętrzne 

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/3 – BCS + EBRT + HDR (boost) okołooperacyjny i po EBRT
Rak piersi - analiza porównawcza okołooperacyjnego boostu HDR z boostem po napromienianiu wiązkami zewnętrznymi - badanie naukowe wewnętrzne

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/4 – BCS + APBI (HDR vs PDR vs Contura)
Samodzielna przyspieszona brachyterapia raka piersi (APBI) - analiza porównawcza techniki brachyterapii śródtkankowej HDR, PDR oraz aplikacji CONTURA po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym – badanie naukowe wewnętrzne

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/5 – Monoterapia HDR wznowy raka gruczołu krokowego vs HDR + hormonoterapia vs samodzielna hormonoterapia
Monoterapia HDR vs monoterapia + hormonoterapia (HT) vs samodzielna HTjako leczenie ratunkowe wznowy miejscowej raka gruczołu krokowego po radioterapii wiązkami zewnętrznymi.
- badanie naukowe wewnętrzne

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/6 – LDR vs monoterapia HDR vs samodzielna EBRT vs EBRT + boost HDR gruczołu krokowego – grupa pośredniego ryzyka
Rak gruczołu krokowego (grupa pośredniego ryzyka) - samodzielna brachyterapia LDR (implanty stałe) vs monoterapia HDR vs samodzielna radioterapia wiązkami zewnętrznymi (EBRT) vs EBRT + boost HDR - badanie naukowe wewnętrzne

Trial WCO Zakład Brachyterapii 2010/7 – LDR vs monoterapia HDR vs samodzielna EBRT vs EBRT + boost HDR gruczołu krokowego – grupa niskiego ryzyka
Rak gruczołu krokowego (grupa niskiego ryzyka) - samodzielna brachyterapia LDR (implanty stałe) vs monoterapia HDR vs samodzielna radioterapia wiązkami zewnętrznymi (EBRT) vs EBRT + boost HDR - badanie naukowe wewnętrzne