Personel Zakładu Brachyterapii

Stale zwiększający się zakres wykonywanych zabiegów w Zakładzie Brachyterapii oraz dążenie do zaproponowania chorym leczenia na najwyższym europejskim poziomie wymaga zatrudnienia znakomicie wyszkolonego personelu posiadającego różne specjalizacje. Brachyterapią w Wielkopolskim Centrum Onkologii zajmuje się zespół składający się z lekarzy specjalistów – radioterapeutów, fizyków medycznych, elektroradiologów, pielęgniarek zabiegowych. Obecnie w Zakładzie Brachyterapii pracują:

1. Lekarze

 • dr n. med. Adam Chicheł – Kierownik Zakładu Brachyterapii
 • dr n. med. Wojciech Burchardt – starszy asystent, Zastępca Kierownika
 • dr n. med. Artur Chyrek – starszy asystent, Kierownik Pracowni Implantów Stałych
 • dr n. med. Adam Kluska – starszy asystent

2. Fizycy medyczni

 • dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – Kierownik Pracowni Planowania
 • mgr Grzegorz Bielęda
 • mgr Patrycja Stefaniak
 • mgr Natalia Wiśniewska

3. Pielęgniarki zabiegowe

 • mgr Magdalena Bertrandt–Łasińska – Pielęgniarka Koordynująca
 • lic. poł. Małgorzata Anuszkiewicz
 • mgr Agnieszka Barc
 • mgr Anna Goślińska
 • mgr Katarzyna Nowak – zastępca Pielęgniarki Koordynującej

4. Pielęgniarki oddziałowe

 • Marlena Adamczewska
 • mgr Anna Bera
 • mgr Katarzyna Borowiak
 • mgr Ewelina Kowalska
 • mgr Lidia Michalak
 • spec. piel. Justyna Szulc
 • spec. piel. Jolanta Walczuk
 • mgr Beata Zasada

5. Elektroradiolodzy

 • mgr Kinga Czereba
 • mgr Aleksandra Klepuszewska
 • mgr Adrianna Medak
 • mgr Joanna Pasińska

6. Sekretarki medyczne

 • mgr Joanna Koszewska – sekretariat Zakładu
 • mgr Justyna Kapała – poradnia/sekretariat
 • Agata Berezka – poradnia/sekretariat