Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

22-06-2015
Szanowni Koledzy,

Miło mi poinformować, że 12.06.2015 odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Dokonaliśmy wyboru nowych władz.

W skład Zarządu Towarzystwa weszli:
Prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek - przewodniczący (Poznań)
Dr n. med. Brygida Białas – wiceprzewodnicząca (Gliwice)
Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – wiceprzewodniczący (Poznań)
Dr n. med. Anna Kulik – członkini (Warszawa)
Mgr Ewelina Gruszczyńska - członkini (Warszawa)
Dr n. med. Tomasz Filipowski – członek (Białystok)
Dr n. med. Wojciech Burchardt – członek (Poznań)
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Dr Dorota Kazberuk (Białystok)
2. Dr n. med. Andrzej Kukiełka ( Kraków)
3. Mgr Łukasz Kowalik (Brzozów)
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
1. Dr hab. n. med. Krystyna Serkies (Gdańsk)
2. Dr Hanna Włodarczyk (Poznań)
3. Dr n. med. Adam Chicheł (Poznań)
Strona internetowa w budowie: (www.brachyterapia.com)
Pozdrawiam serdecznie
Janusz Skowronek