Badanie High Five (HiFi) APBI - nowa oferta dla pacjentek z wczesnym rakiem piersi

17-01-2022

     Brachyterapię w formie częściowego przyspieszonego napromienianie piersi (ang. APBI) stosujemy z powodzeniem w Zakładzie Brachyterapii WCO od lat. Stale poszukujemy skutecznego i możliwie najkrótszego leczenia uzupełniającego po chirurgicznym leczeniu ogniska nowotworowego piersi. Nowy schemat badania proponuje leczenie w zaledwie 5 frakcjach napromieniania w ciągu tylko 3 dni. Proponowany schemat leczenia zakłada równoważną lub nawet większą skuteczności onkologiczną od standardowo stosowanego (4-5 dni leczenia).

High Five (HiFi) APBI to:

     - jeszcze krótszy czas leczenia,

     - bez konieczności hospitalizacji,

     - krótsza rozłąka z rodziną (o ile konieczna),

     - większa dostępność,

     - minimalny okres stresu związanego z leczeniem.

Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisją Bioetyczną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz zarejestrowane w ClinicalTrials.gov pod numerem: NCT05142202. Zapraszamy zainteresowane panie z rozpoznanym rakiem piersi i leczonych w sposób oszczędzający do kontaktu z naszą Poradnią.

Kryteria kwalifikacji: wiek > 50 r.ż., pojedynczy guz o maks. wymiarze 3 cm, choroba bez przerzutów do węzłów chłonnych, brak wskazań do chemioterapii przed- lub pooperacyjnej.

Ulotka HiFi-APBI