Nowe władze Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

17-07-2007

Dnia 24 maja 2007r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (Oddział w Poznaniu).

 Program zebrania przedstawiał się następująco:

  1. Sprawozdanie z działalności Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

  2. Sprawozdanie z działalności finansowej Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Poznańskiego Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Onkologicznego

  4. Wybory

Udzielono absolutorium ustępującym władzom. Następnie wybrano Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

Przewodniczący:          Dr hab. n. med. Janusz Skowronek (WCO)

Wiceprzewodniczący:   Dr n. med. Maria Litwiniuk (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Sekretarz:                    Dr n. med. Rodryg Ramlau (O. Onkologii Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu)

Skarbnik:                      Dr Anita Galisz (WCO)

Członkowie:                 Prof. dr hab. n. med. Janina Markowska (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

                                    Prof. dr hab. n. med. Jan Bręborowicz  (WCO)

                                    Prof. dr hab. n. med. Paweł Murawa (WCO)

                                    Dr n. med. Jerzy Załuski (WCO)

                                    Dr n. med. Piotr Tomczak (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:          Dr n. med. Grzegorz Manyś (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)                

Członkowie:                 Dr n. med. Krzysztof Rożnowski (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)

                                    Dr n. med. Aldona Karczewska – Dzionk (WCO)