Zaproszenie na zebranie PTO 13 września 2007 roku.

21-08-2007

Od września 2007 roku rozpoczynamy kolejny rok działalności naszego Towarzystwa.
Proponujemy regularne spotkania naszego Towarzystwa co miesiąc, w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 14.00. Czasami z przyczyn organizacyjnych dzień spotkania ulegnie przesunięciu. Czas spotkania będzie wynosić przeciętnie od godziny do półtorej.
Każde zebranie jest poświęcone osobnej tematyce. Program spotkania obejmuje ciąg 2-3 wykładów, prezentacji, przybliżających problematykę podejmowanego zagadnienia i zakończonych dyskusją uczestników. Jako miejsce naszych spotkań proponuję nowoczesną salę wykładową Wielkopolskiego Centrum Onkologii (na VI piętrze).
Serdecznie proszę o przesłanie przez wszystkich członków Towarzystwa aktualnego adresu e-mailowego oraz numeru telefonu. Mam nadzieję, że nawiązanie łączności poprzez wymianę e-maili pozwoli nam na bieżące przekazywanie informacji o działalności naszego oddziału, ułatwi kontakt między nami oraz obniży koszty.
Proszę o deklarację do końca października chęci dalszego członkostwa w PTO, no i oczywiście o uregulowanie składek członkowskich.

Najbliższe plany:
1. Pierwsze spotkanie planujemy 13 września 2007 roku o godz. 14.00.
Program:
1. „Brachyterapia w Polsce oraz w Wielkopolskim Centrum Onkologii” – dr hab. n. med. Janusz Skowronek.
2.1. „Brachyterapia raka gruczołu krokowego metodą HDR („Real-time planning”)” – spojrzenie lekarza – dr hab. n. med. Janusz Skowronek.
2.2. spojrzenie fizyka - dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski.
3. Dyskusja.
4. Omówienie działań Oddziału Poznańskiego PTO w nadchodzącym roku.

Z wyrazami szacunku

Dr hab. n. med. Janusz Skowronek