Wizyta w Instytucie Onkologii w Barcelonie - sierpień 2006

03-09-2006
Wizyta w Institut Català d’Oncologia w Barcelonie
 
W ciągu dwóch tygodni gorącego sierpnia 2006 roku na zaproszenie prof. Ferrana Guedea (Ordynatora Kliniki Radioterapii) i dr Josepa Marii Borrasa (Dyrektora Instytutu) wizytowaliśmy Oddział Brachyterapii Instytutu. Wizyta ta była efektem nawiązania współpracy między Katalońskim Instytutem Onkologii i Wielkopolskim Centrum Onkologii. Oddział Brachyterapii Instytutu różni się nieco od naszego Zakładu Brachyterapii. Posiada, podobnie jak my, 3 aparaty do brachyterapii: LDR, PDR i HDR, własny tomograf, systemy SWIFT (HDR) i FIRST (implanty stałe) do leczenia raka prostaty, ponadto 16 łóżek w salach jedno – dwuosobowych. Wskazania do brachyterapii są bardzo podobne do naszych, jednak proporcje między chorymi różnią się. Najliczniejsze grupy chorych to: chorzy na raka prostaty (ok. 100 chorych rocznie leczonych przy pomocy implantów stałych, 50 chorych – metodą HDR), chorzy na raka piersi i na nowotwory ginekologiczne. Mniej jest chorych na nowotwory płuca i przełyku. Łączna liczba leczonych chorych jest również mniejsza o około jedną trzecią. Praca jest inaczej zorganizowana niż u nas – dzień pracy kończy się o godz. 17.00, w ciągu dnia wliczona jest za to godzinna przerwa na lunch i na II śniadanie. Na Oddziale pracuje na stałe 3 lekarzy radioterapeutów, stale jednak obecni są stażyści z wielu krajów świata, ponieważ Instytut w Barcelonie jest ośrodkiem kształcenia kadr dla Ameryki Łacińskiej. Praca wre od poniedziałku do czwartku, natomiast piątek jest generalnie poświęcony na konsultacje, przygotowywanie planów leczenia, badania kontrolne i zebrania naukowe.
Poza czynnym uczestniczeniem w zabiegach przeprowadzanych rutynowo w oddziale brachyterapii zapoznaliśmy się z metodami pracy fizyków. Ciekawostką jest fakt, że tamtejszy system podziału pracy przewiduje ciągłą rotację pracowników na poszczególnych stanowiskach. Poznaliśmy metody kalibracji i kontroli jakości wykorzystywanego wyposażenia, a także procedury planowania leczenia dla poszczególnych przypadków klinicznych (nieco inne niż w naszym ośrodku). Zakres obowiązków fizyków jest dużo mniejszy niż w naszym ośrodku. Wiele rutynowych czynności związanych z kontrolą jakości aparatury wykonywanych jest wspólnie z technikami radioterapii.
Podstawowym efektem naszej pracy jest nawiązanie współpracy w zakresie wdrożenia do brachyterapii raka prostaty metody SWIFT oraz przeszkolenie w zakresie brachyterapii przy pomocy implantów stałych. Planujemy współprace w zakresie uczestnictwa w ogólnoeuropejskim trialu i wprowadzeniu Partial Breast Irradiation w leczeniu oszczędzającym raka piersi. Wspólnie przygotowaliśmy artykuł do czasopisma Reports of Practical Oncology and Radiotherapy porównujący brachyterapię w Hiszpanii i w Polsce. Oczekujemy ponadto rewizyty lekarza – brachyterapeuty i fizyka w naszym Centrum.
 
dr hab. n. med. Janusz Skowronek 
dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski