Zapraszamy na konferencję 11.10.2007 (program w Wybranych Zjazdach, Seminariach, Kursach)

21-09-2007
Zapraszam na wykład w ramach Konferencji:

godz. 10.45 Ewolucja w brachyterapii raka piersi
Janusz Skowronek (Poznań) 20 min.