Implanty stałe wreszcie finansowane przez NFZ!

13-01-2015

W dniu 18.12.2008 r. w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) po raz pierwszy w Polsce i Europie Środkowowschodniej wykonano dwa zabiegi wszczepienia implantów stałych pod kontrolą ultrasonografii w terapii wczesnego stadium nowotworu prostaty. Od tego momentu zabiegi były wykonywane w WCO bez refundacji z NFZ co ograniczało liczbę leczonych chorych. Od 2009 roku trwały nasze starania o wpisanie tej formy brachyterapii LDR na listę świadczeń refundowanych przez państwo. Bardzo się cieszymy, ze od 1 kwietnia 2015 roku ta uznana i szeroko stosowana w świecie metoda leczenia będzie w pełni refundowana przez państwo!

Zachorowalność na raka prostaty stopniowo rośnie, co związane jest ze starzeniem się społeczeństwa oraz z coraz lepszą wykrywalnością wczesnych postaci raka prostaty w badaniach przesiewowych. Chorzy tacy mają wysokie szanse wyleczenia, pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowej terapii. Z tych powodów rozszerzenie możliwości leczenia raka prostaty o skuteczną i sprawdzona metodę brachyterapii przy pomocy implantów stałych ma istotne znaczenie dla poprawy wyleczalności.

Brachyterapia LDR to jednorazowa metoda implantacji ok. 60-100 izotopów promieniotwórczych (małych metalicznych, cylindrycznego kształtu, długości 4.5 mm i szerokości 0.8 mm ziarenek, zawierających niewielką ilość radioaktywnego źródła jodu I-125) w obręb chorego narządu. Izotopy te pozostają na stałe w narządzie i nie są usuwane. Stosuje się ją przede wszystkim w leczeniu raka prostaty. Brachyterapia przy pomocy implantów stałych jest stosowana w leczenia raka prostaty w USA, Hiszpanii, Francji i wielu innych krajach od końca lat 80-tych ubiegłego stulecia. Jest metodą nie tylko sprawdzoną w leczeniu dużych grup chorych. Jest metodą opisaną w tysiącach publikacji, z okresami obserwacji sięgającymi już 15 lat po leczeniu. Bardzo ważny jest obserwowany niski odsetek powikłań takich jak problemy z oddawaniem moczu czy impotencja.

Choć inne wykorzystywane techniki leczenia prostaty uznajemy za równie skuteczne, technologia implantacji ziaren izotopów promieniotwórczych przynosi pacjentowi wiele korzyści. Pacjent leży w szpitalu przez jeden do dwóch dni i w tym czasie jest przeprowadzony cały zabieg brachyterapii, który trwa około 1-2 godzin w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym. Pacjent opuszcza szpital najczęściej następnego dnia a w ciągu paru dni od zabiegu wraca do normalnego życia, tak więc w porównaniu z wieloma innymi metodami leczenia technika ta jest bardzo korzystna zarówno dla pacjenta jak i szpitala. Dla wielu chorych ważna jest jak najszybsza możliwość powrotu do normalnego stylu życia i do pracy.  Brachyterapia LDR umożliwia podanie wysokiej dawki promieniowania (rozłożonej w czasie) w obszarze prostaty, co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących. Po zastosowaniu tej metody brachyterapii obserwuje się mniej takich powikłań jak kłopoty z utrzymaniem moczu czy impotencja. Brachyterapia LDR nie wymaga zastosowania żadnych innych metod leczenia.

Zalety Brachyterapii:

1.    Wysoka skuteczność leczenia sięgająca 90-100%,

2.    Niewielka inwazyjność – zabieg brachyterapii trwa od 1 - 2 h, pacjent opuszcza szpital najczęściej w tym samym dniu (krótki czas hospitalizacji: 1- 2 dni), wraca do codziennych czynności w ciągu kilku dni,

3.    Wysoka koncentracja dawki w obrębie prostaty co wpływa na spadek ryzyka powikłań w zdrowych tkankach sąsiadujących, 

4.    Zmniejszenie częstości powikłań w porównaniu do innych metod leczenia: impotencja (5-15%), nietrzymanie moczu (< 5%).