Tytuł profesora dla dr hab.n.med. Janusza Skowronka

12-03-2015
W dniu 4 marca 2015 roku Kierownik Zakładu Brachyterapii dr hab. n. med. Janusz Skowronek otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk medycznych.