Dr n. med. Wojciech Burchardt specjalistą radioterapii onkologicznej

20-03-2015
Z przyjemnością informujemy, że nasz Kolega dr n. med. Wojciech Burchardt zdał wczoraj egzamin specjalizacyjny z radioterapii onkologicznej. Gratulujemy!