Zebranie Oddziału Poznańskiego PTO

  15-05-2008, 14 00 - 15 30

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Poznaniu oraz firma AMGEN zapraszają na zebranie naukowe, które odbędzie się w sali wykładowej WCO na VI piętrze 15 maja 2008 – godz. 14.00.

Program zebrania:
  1. 14.00 – 14.20 „Neulasta jako innowacyjny sposób zapobiegania neutropenii” – prof. Janina Markowska (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)
  2. 14.20 – 14.40 „Aktualne zalecenia dotyczące stosowania granulocytarnych czynników wzrostu” – prof. Marek Spaczyński (Klinika Onkologii Ginekologicznej UM w Poznaniu)
  3. 14.40 – 15.00 „Zapobieganie i leczenie działań niepożądanych u chorych poddanych chemioterapii w  przypadku raka jajnika” – prof. Stefan Sajdak (Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Poznaniu)
  4. 15.00-15.20 Quiz z nagrodami - dr Radosław Mądry (Klinika Onkologii UM w Poznaniu)
  5. 15.20-15.40 „Brachyterapia HDR raka gruczołu  krokowego - analiza zależności między czynnikami prognostycznymi a parametrami optymalizacyjnymi w obszarze leczonym i w narządach krytycznych” – dr Adam Chicheł (Zakład Brachyterapii WCO) – wszczęcie przewodu doktorskiego
Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek.
Z wyrazami szacunku,
Dr hab. n. med. Janusz Skowronek