II Mazowieckie Spotkania Onkologiczne połączone z 75-leciem otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie

  23-11-2007, 10 00  -  24-11-2007, 14 00

Ramowy program


Piątek, 23 listopada 2007 r.

10.00 Rejestracja uczestników

11.00 Uroczysta sesja "75 lat działalności Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie"

13.00 lunch

14.00 Sesja naukowa I
Prowadzenie: Prof. M. Krzakowski, Doc. T. Pieńkowski

14.00 Prof. W. Olszewski - Farmakopatologia - współczesne możliwości i ograniczenia patomorfologicznej diagnostyki nowotworów
14.30 Prof. L. Gianni - Target therapies in oncology
15.00 Prof. B. Maciejewski - Terapia celowana - czy potrafimy rozpoznać cel i w niego trafić?
15.45 dyskusja

16.00 przerwa na kawę

16.15 Sesja naukowa II
Prowadzenie: Prof. W.W. Jędrzejczak, Prof. M. Wojtukiewicz

16.15 Prof. M. Krzakowski - Leczenie molekularnie ukierunkowane w niedrobnokomórkowym raku płuca.
16.45 Doc. A. Kawecki - Leczenie ukierunkowane molekularnie u chorych na raka głowy i szyi - realizacja nadziei?
17.15 dyskusja

17.30 doniesienia oryginalne

19.00 bankiet, Hotel Hyatt

Sobota, 24 listopada 2007 r.

8.30 Sesja naukowa III
Prowadzenie: Prof. C. Szczylik, Prof. J. Walewski

8.30 Prof. M. Wojtukiewicz - Leczenie ukierunkowane na cele molekularne u chorych na raka jelita grubego
9.00 Prof. W.W. Jędrzejczak - Terapia celowana białaczek
9.30 Doc. T. Pieńkowski - Od chemioterapii do leczenia celowanego w raku piersi
10.00 dyskusja

10.15 doniesienia oryginalne

11.00 przerwa na kawę

11.15 Sesja naukowa IV
Prowadzenie: Doc. A. Kawecki, Prof. E. Towpik

11.15 Prof. C. Szczylik - Terapia celowana raka nerki
11.45 Prof. J. Walewski - Postępy w leczeniu chłoniaków - 2007. Nowe leki i nowe podejścia do leczenia
12.15 Doc. W. Ruka - Terapia celowana GISTów
12.45 Dr B. Czerska - Moralne aspekty wdrażania nowoczesnych metod leczenia
13.15 dyskusja

13.30 lunch