Walne Zgromadzenie PTRO

  16-11-2007, 18 00 - 20 00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

16 listopada 2007, godz. 18.00

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

(sala Audytoryjna, VI piętro)1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Sekretarza oraz powołanie protokolantów.

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Ukonstytuowanie się Komisji i podjęcie przez nie pracy.

7. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu PTRO z działalności Towarzystwa w okresie kadencji 2002 – 2007r.

8. Sprawozdanie skarbnika Zarządu PTRO z działalności finansowej Towarzystwa.

9. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTRO – wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTRO.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz kierunkami działalności Towarzystwa na nową kadencję 2007 – 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na przewodniczącego, zgłaszanie kandydatur z sali.

14. Wybór przewodniczącego.

15. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu Głównego PTRO.

16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do nowych władz Towarzystwa oraz zgłaszanie kandydatur z Sali.

17. Wybory Zarządu PTRO.

18. Przedstawienie projektu Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków).

19. Ogłoszenie wyników wyborów ( Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej).

20. Wolne wnioski