Uroczyste otwarcie Zakładu Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii

  10-10-2008, 11 00 - 13 30

10 października 2008
Uroczyste otwarcie Zakładu Brachyterapii WCO
Program


11.00 – 13.00 Seminar (Session in English)


11.00 – 11.10 Welcome – Prof. Julian Malicki, Director of Great Poland Cancer Center
11.10 – 11.40 Prof. Christian Kirisits (Division Medical Radiation Physics, Department of Radiotherapy, AKH Wien-MUW) - "Precision of modern brachytherapy - Image guidance, treatment planning and dose delivery"
11.40 – 12.10 Prof. Peter J. Hoskin, (Mount Vernon Cancer Centre, Rickmansworth Road, Northwood, UK) - "High dose rate brachytherapy for prostate cancer"
12.10 – 12.30 Brygida Białas, PhD, MD (Brachytherapy Department of Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland) – “Gynaecologic brachytherapy – from Manchester to HDR”
12.30 – 13.00 Jarosław Łyczek, PhD, MD (Brachytherapy Department, Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Warszawa, Poland) – “Intraoperative brachytherapy – blind street or new way for retroperitoneal locally advanced tumors”


13.00 Visit to the Brachytherapy Department - Janusz Skowronek, PhD, MD, Ass. Prof.


13.30 Lunch


14.00 – 15.00 Uroczyste otwarcie z przedstawieniem Zakładu i wizytą (in Polish).

Wystąpienia zaproszonych gości:
1. Powitanie – prof. UM dr hab. Julian Malicki, Dyrektor WCO
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
3. Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. UM dr hab. Grzegorz Oszkinis
4. Przewodniczący Rady Społecznej WCO – Zbigniew Czerwiński,
5. Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego – Lech Dymarski
6. Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
7. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Krystyna Poślednia
8. Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Zbigniew
Hupało
9. „Historia brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii” – dr hab. n. med. Janusz
Skowronek (Zakład Brachyterapii, WCO)


15.00 – 16.00 Zwiedzanie Zakładu Brachyterapii przez zaproszonych gości – dr hab. n. med. Janusz Skowronek (Kierownik Zakładu Brachyterapii)