VIII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa -

  11-10-2007, 09 00 - 14 00

Tematem tegorocznej sesji jest „Nowoczesne leczenie raka piersi", a z tym wiąże się idea tworzenia ośrodków diagnostyki i leczenia schorzeń gruczołu piersiowego (Breast Cancer Units). Postęp wiedzy na temat biologii raka piersi spowodował rozwój nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz zmianę taktyki leczenia w kierunku leczenia skojarzonego, ale przede wszystkim indywidualizowanego. Potrzeba zachowania wysokiej jakości wszystkich etapów - od rozpoznania poprzez leczenie do systematycznej kontroli chorego na raka piersi - stanowi o celowości i konieczności tworzenia systemu specjalistycznych ośrodków (breast units). Współpatronem tegorocznej konferencji jest Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi. Sesji towarzyszyć będzie wystawa firm medycznych i farmaceutycznych.

Program:

VIII Sesja Naukowo-Szkoleniowa - Poznań, 11 października 2007r.
 
9.00 OTWARCIE KONFERENCJI

SESJA I 9.10 - 11.30 Przewodniczący - Sylwia Grodecka-Gazdecka, Tadeusz Pieńkowski

Wprowadzenie
     Sylwia Grodecka-Gazdecka (Poznań)    5 min.
Biologia raka piersi a możliwości leczenia
     Tadeusz Pieńkowski (Warszawa)    30 min.
Jakie wymogi powinien spełniać ośrodek leczący raka gruczołu piersiowego w świetle standardów obowiązujących w Unii Europejskiej
     Paweł Murawa (Poznań)    20 min.
Rola Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w szerzeniu idei Breast Units. Czy powstaną takie ośrodki w Polsce ?
     Dorota Czudowska (Legnica)    20 min.
Skojarzone leczenie raka gruczołu piersiowego - trójgłos: Chirurgia raka piersi w XXI wieku - wybrane aspekty
     Sylwia Grodecka-Gazdecka (Poznań)    20 min.
Leczenie systemowe raka piersi - idea Breast Units, a terapia indywidualizowana
     Maria Litwiniuk (Poznań)    20 min.
Ewolucja w brachyterapii raka piersi
     Janusz Skowronek (Poznań)    20 min.

Dyskusja    25 min.

PRZERWA NA KAWĘ I ZWIEDZANIE WYSTAW

SESJA II 12.00 - 14.00 Przewodniczący - Maria Litwiniuk, Jan Bręborowicz

Etyczne postawy lekarzy wobec nowoczesnych metod leczenia
     Barbara Czerska (Warszawa)    20 min.
Rola patologa w nowoczesnym ośrodku leczenia raka piersi
     Jan Bręborowicz (Poznań)    20 min.
Skrining mammograficzny - rozwiązanie problemu czy jego generowanie
     Dariusz Godlewski (Poznań)    20 min.
Czy biopsja węzła wartowniczego w DCIS jest uzasadniona
     Dawid Murawa, Krystyna Dworzecka, Janusz Wasiewicz,
     Karol Połom, Paweł Murawa (Poznań)    15 min.
Analiza korelacji pomiędzy poziomem metylacji promotora oraz ekspresji genu CXCL12, a stopniem zaawansowania pierwotnego raka piersi
     Anna Sowińska, Łukasz Kruszyna, Paweł Jagodziński,
     Sylwia Grodecka-Gazdecka (Poznań)    10 min.
Wznowa miejscowa po mastektomii
     Małgorzata Walendowska, Robert Gryczka,
     Sylwia Grodecka-Gazdecka (Poznań)    10 min.
Dyskusja    25 min.
Zakończenie konferencji
 
Termin obrad 11 października 2007r., godz. 9:00
Miejsce obrad Sala Konferencyjna WORLD TRADE CENTER,
ul. Bukowska 12, Poznań
http://www.bokiz.pl/onkologia2007/