Przypadki kliniczne

Wznowa raka piersi po mastektomii

Pacjentka lat 88, po mastektomii wykonanen w 2004 roku z powodu raka lewej piersi, po reoperacji z powodu wznowy w bliźnie (maj 2006 roku) oraz teleradioterapii z powodu kolejnejj wznowy (listopad 2006 roku) zgłosiła sie\do szpitala z powodu kolejnej wznowy we wrzesniu 2007 roku. Zakwalifikowana została do leczenia skojarzonego: brachyterapii HDR i hipertermii powierzchniowej. Otrzymała 10 frakcji po 4 Gy/1cm na okolicę wznowy oraz 4 seanse hipertermii (czas nagrzewania 1 godzina, temperatura nominalna 42.5 st.C).  Leczenie zniosla dobrze, w badaniu końcowym stwierdzono prawie całkowita remisję wznowy.  

Galeria przypadku: