Przypadki kliniczne

Zaawansowany nieoperacyjny rak piersi

Opis przypadku:
Pacjentka z zaawansowanym rakiem lewej piersi (T4NXM0), po dyskwalifikacji od leczenia chirurgicznego i teleradioterapii, zakwalifikowana została do radykalnej brachyterapii PDR. Leczona hormonalnie (tamoxifen 20 mg dziennie). Otrzymała dwie frakcje leczenia po 20 Gy (25 impulsów po 0.8 Gy/co godzinę). Przerwa między frakcjami PDR – tydzień. Zastosowano igły metalowe, plan leczenia przygotowano przy pomocy systemu planowania PLATO, dawkę specyfikowano na 85% dawki referencyjnej. Po trzech latach obserwuje się pełną remisję guza bez rozsiewu choroby.

Galeria przypadku: