Przypadki kliniczne

Rak piersi po leczeniu oszczędzającym - brachyterapia HDR jako dawka dodatkowa

Opis przypadku:
Pacjentka z rakiem prawej piersi (T1N1M0), po leczeniu oszczędzającym (tumorektomii i usunięciu węzłów chłonnych), chemioterapii i teleradioterapii, zakwalifikowana została do kontynuacji leczenia - brachyterapii HDR jako "boost". Rozpoznanie histopatologiczne: carcinoma ductale invasivum et in situ G2, Lymphonodulitis reactiva No XV. W znieczuleniu ogólnym założono 7 elastycznych aplikatorów do kwadrantów dolnych prawej piersi. Wykonano skany TK co 3 mm, przygotowano plan leczenia 3D przy użyciu systemu PLATO. Otrzymała 10 Gy jednorazowo. 

Galeria przypadku: