Przypadki kliniczne

Zaawansowany rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych

Opis przypadku:
Pacjent z zaawansowanym rakiem zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych , po dyskwalifikacji od leczenia chirurgicznego i teleradioterapii, zakwalifikowany został do brachyterapii PDR. Cel leczenia - utrzymanie drożności dróg żółciowych, zapobieganie żółtaczce. Aplikator do brachyterapii założono techniką przezwątrobową („rendez-vous”) – jeden aplikator założono przez otwór roboczy gastroduodenoskopu, drugi z dojścia przezskórnego przez miąższ wątroby, następnie aplikator do brachyterapii wyciągnięto w stronę brodawki Vatera i dwunastnicy. Celem wizualizacji aplikatora oraz zwężonego odcinka dróg żółciowych wykonano cholangiografię, nastepnie zdjęcia IBU. W planie leczenia wrysowano odcinek leczony + 2 cm margines tkanek zdrowych obustronnie. Pacjent otrzymał dwie frakcje leczenia po 20 Gy (25 impulsów po 0.8 Gy/co godzinę). Przerwa między frakcjami PDR – tydzień. Plan leczenia przygotowano przy pomocy systemu planowania PLATO, dawkę specyfikowano na 1 cm od osi przesuwu źródła. 

Galeria przypadku: