Przypadki kliniczne

Zaawansowany rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych - wznowa w stencie

Opis przypadku:
Pacjent z zaawansowanym rakiem zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych , po wcześniejszym udrożnieniu dróg żółciowych przy pomocy stentu, zakwalifikowany został do brachyterapii PDR. Cel leczenia - udrożnienie dróg żółciowych, zapobieganie żółtaczce. Aplikator do brachyterapii założono techniką przezwątrobową („rendez-vous”) – jeden aplikator zakłażono przez otwór roboczy gastroduodenoskopu, drugi z dojścia przezskórnego przez miąższ wątroby, następnie aplikator do brachyterapii wyciągnięto w stronę brodawki Vatera i dwunastnicy. Celem wizualizacji aplikatora oraz zwężonego odcinka dróg żółciowych wykonano cholangiografię, nastepnie zdjęcia IBU. Wrysowano CTV obejmujący stent z 2 cm marginesem tkanek zdrowych. Pacjent otrzymał jednorazowo 20 Gy (25 impulsów po 0.8 Gy/co godzinę). Plan leczenia przygotowano przy pomocy systemu planowania PLATO, dawkę specyfikowano na 1 cm od osi przesuwu źródła. 

Galeria przypadku: