Przypadki kliniczne

Mięsak uda lewego po operacji

Opis przypadku:
Pacjentka lat 32 z zaawansowanym mięsakiem lewego uda, po usunięciu chirurgicznym prawie całej masy guza, zakwalifikowana została do radykalnej uzupełniającej brachyterapii pulsacyjnej (PDR). Guza nie usunięto w całości ze względu na naciekanie pęczka naczyniowo - nerwowego. Histopatologia: Histiocytoma fibrosum malignum. Założono 5 aplikatorów elastycznych mocowanych szwami do podloża i do skóry. Wykonano skany TK co 3 mm. Plan leczenia przygotowano przy pomocy systemu PLATO. Pacjentka otrzymała dwie frakcje leczenia po 20 Gy (25 impulsów po 0.8 Gy/co godzinę). Przerwa między frakcjami PDR –   tydzień.  Po roku obserwuje się pełną remisję guza bez rozsiewu choroby.

Galeria przypadku: