Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych - prace oryginalne, brachyterapia

Tytuł, autorzy Typ pliku Rozmiar Pobierz Link do publikacji
Brachyterapia HDR nowotworów skóry – doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Janusz Skowronek, Adam Chicheł, Tomasz Piotrowski
976.04 KB
Brachyterapia HDR w paliatywnym leczeniu raka tchawicy.
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Grzegorz Zwierzchowski, Szczepan Cofta, Krzysztof Świerkocki, Tomasz Piorunek
752.50 KB
Powtórna brachyterapia HDR miejscowej wznowy raka płuca.
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski, Rodryg Ramlau, Szczepan Cofta, Krzysztof Świerkocki, Tomasz Piorunek, Witold Młynarczyk
183.52 KB
Znaczenie paliatywnej brachyterapii HDR w leczeniu zaawansowanego raka tchawicy.
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski, Witold Młynarczyk, Rodryg Ramlau
81.69 KB
The use of high dose rate endobronchial brachytherapy to palliate symptomatic recurrence of previously irriadiated lung cancer
Magda Kubaszewska, Janusz Skowronek, Adam Chicheł, Marek Kanikowski
86.73 KB
Brachyterapia raka płuca w Wielkopolskim Centrum Onkologii
Magda Kubaszewska, Janusz Skowronek, Witold Młynarczyk
62.31 KB
Paliatywna brachyterapia HDR zaawansowanego raka przełyku
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski, Grzegorz Zwierzchowski
390.87 KB
Paliatywna brachyterapia HDR chorych na raka przełyku leczonych w przeszłości z powodu innego nowotworu.
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski
235.89 KB
Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Obserwacja 9-miesięczna 51 pacjentów
Małgorzata Pyda, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Mańczak, Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Marek Grygier, Stefan Grajek, Włodzimierz Skorupski, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Artur Baszko, Andrzej Cieśliński
171.55 KB
Patterns of care for brachytherapy in Europe (PC BE) in Spain and Poland: Comparative results
Ferran Guedea, Montse Ventura, Alfredo Polo, Janusz Skowronek, Julian Malicki, Wojciech Bulski, Grzegorz Zwierzchowski, Jose López Torrecilla, Pedro Bilbao, Josep Maria Borràs
521.97 KB
Treatment of advanced Lung Cancer by External Beam Radiotherapy and HDR Brachytherapy
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Grzegorz Zwierzchowski, Szczepan Cofta, Krzysztof Świerkocki, Witold Młynarczyk
436.29 KB
Paliatywna brachyterapia HDR i PDR w leczeniu wznów nowotworów głowy i szyi
Janusz Skowronek, Małgorzata Wierzbicka, Piotr Milecki, Małgorzata Leszczyńska, Witold szyfter
3.49 MB
Paliatywna brachyterapia HDR chorych na raka płuca leczonych w przeszłości z powodu innego nowotworu
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski, Piotr Milecki, Rodryg Ramlau, Witold Młynarczyk
529.58 KB
Palliative HDR Brachytherapy in Treatment of Advanced Esophageal Cancer
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Magdalena Suwalska, Grzegorz Zwierzchowski
577.18 KB
CT-image based conformal high-doserate brachytherapy boost in the conservative treatment of stage I – II breast cancer – introducing the procedure
Magda Kubaszewska, Magdalena Dymnicka, Janusz Skowronek, Adam Chicheł, Marek Kanikowski
339.50 KB
Comparison and verification of the reconstruction method of the catheters for interstitial brachytherapy
Barbara Blasiak, Grzegorz Zwierzchowski, Janusz Skowronek, Patrycja Stefaniak, Magdalena Dymnicka
221.16 KB
Correlation between treatment plan parameters and particular prognostic factors in prostate cancer treated with high-dose-rate brachytherapy (HDR-BT) as a boost
Adam Chichel, Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Magdalena Dymnicka, Tomasz Piotrowski
310.79 KB
HDR brachytherapy (HDR-BT) combined with stent placement in palliative treatment of esophageal cancer
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Magda Kubaszewska, Adam Chichel, Tomasz Piotrowski
264.92 KB
Hyperfractionation of HDR brachytherapy – influence on Dose and Biologically Equivalent Dose in Clinical Target Volume and healthy tissues
Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Tomasz Piotrowski
231.91 KB
Trans-hepatic technique and intraluminal Pulsed Dose Rate (PDR) brachytherapy in treatment of locally advanced bile ducts and pancreas cancer
Janusz Skowronek, Aleksander Sowier, Paweł Skrzywanek
195.03 KB
HDR brachytherapy of prostate cancer – two years experience in Greater Poland Cancer Centre
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Adam Chichel
114.49 KB
Vital role of volume and number of needles in HDR brachytherapy (HDR-BT) of prostate cancer
Adam Chichel, Marek Kanikowski, Janusz Skowronek
131.61 KB
HDR endobronchial brachytherapy (HDRBT) in the management of advanced lung cancer – Comparison of two different dose schedules
Janusz Skowronek, Magda Kubaszewska, Marek Kanikowski, Adam Chicheł, Witold Młynarczyk
296.85 KB
Values of biologically equivalent doses in healthy tissues: Comparison of PDR and HDR brachytherapy techniques
Janusz Skowronek, Julian Malicki, Tomasz Piotrowski
361.92 KB
Influence of length of interval between pulses in PDR brachytherapy (PDRBT) on value of Biologically Equivalent Dose (BED) in healthy tissues
Janusz Skowronek, Julian Malicki, Grzegorz Zwierzchowski, Tomasz Piotrowski
121.83 KB
Optimization and it’s influence on value of doses in HDR and PDR brachytherapy
Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Tomasz Piotrowski, Piotr Milecki
464.92 KB
Quality assurance procedures during commissioning of a treatment planning system as a tool to establish new standards before migration
Grzegorz Bieleda, Grzegorz Zwierzchowski, Barbara Błasiak, Janusz Skowronek
109.85 KB
Brachyterapia w leczeniu raka dna jamy ustnej
Mieczysława Jurczyk, Karolina Jurczyk, Janusz Skowronek
685.76 KB
Thermal boost combined with interstitial brachytherapy in breast conserving therapy – Assessment of early toxicity
Adam Chicheł, Janusz Skowronek, Marek Kanikowski
333.21 KB
Dosimetric verification of dose optimisation algorithm during endovascular brachytherapy of the peripheral vessels
Grzegorz Zwierzchowski, Julian Malicki, Janusz Skowronek
500.01 KB
High-dose-rate and pulsed-dose-rate brachytherapy in palliative treatment of head-and-neck cancers
Anna Bartochowska, Małgorzata Wierzbicka, Janusz Skowronek, Małgorzata Leszczyńska, Witold Szyfter
398.90 KB
Evaluation of clinical benefits achievable by using different optimization algorithms during real-time prostate brachytherapy
Marta Adamczyk, Grzegorz Zwierzchowski, Julian Malicki, Janusz Skowronek
190.84 KB
The role of high-dose-rate and pulsed-dose-rate brachytherapy in the management of recurrent or residual stomal tumor after total laryngectomy†
Anna Bartochowska,Janusz Skowronek,Małgorzata Wierzbicka,Małgorzata Leszczyńska,Witold Szyfter
304.19 KB
Wartości dawek w gruczole krokowym i narządach krytycznych w odmiennych schematach brachyterapii HDR
Marek Kanikowski, Janusz Skowronek, Adam Chicheł
834.89 KB
Can we improve the dose distribution for single or multi-lumen breast balloons used for Accelerated Partial Breast Irradiation?
Janusz Skowronek, Grzegorz Bielęda, Piotr Łaski, Witold Kycler
259.83 KB
Definitive high-dose-rate endobronchial brachytherapy of bronchial stump for lung cancer after surgery
Janusz Skowronek, Tomasz Piorunek, Marek Kanikowski, Adam Chicheł,Grzegorz Bielęda
553.66 KB
Is there a place for brachytherapy in the salvage treatment of cervical lymph node metastases of head and neck cancers?
Anna Bartochowska, Janusz Skowronek, Malgorzata Wierzbicka,Malgorzata Leszczynska, Witold Szyfter
972.01 KB
Physical and psychosocial side-effects of brachytherapy: a questionnaire survey
Sara Ferenc, Piotr Rzymski, Janusz Skowronek, Jacek Karczewski
337.33 KB
Film based verification of calculation algorithms used for brachytherapy planning, getting ready for upcoming challenges of MBDCA. J Contemp Brachytherapy 2016; 8, 4: 326–335
Grzegorz F. Zwierzchowski, Grzegorz Bieleda, Janusz Skowronek, Magdalena Mazur.
1.23 MB