Publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach naukowych - prace oryginalne

Tytuł, autorzy Typ pliku Rozmiar Pobierz Link do publikacji
Wyniki leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Janusz Skowronek, Agnieszka O’Shea, Maria Kubaszewska
201.71 KB
Ocena skojarzonego leczenia chorych na pozawęzłowego chłoniaka głowy i szyi
Janusz Skowronek, Zbigniew Nyczak
214.26 KB
Wyniki leczenia chorych na raka piersi w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Grażyna Bąk, Dorota Jezierska, Elżbieta Nowakowska, Agnieszka O’Shea, Maria Kubaszewska
207.66 KB
Rokownicze znaczenie niskiego poziomu hemoglobiny w uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka krtani
Piotr Milecki, Aleksandra Kruk-Zagajewska, Janusz Skowronek
488.55 KB
Flow and video-imaging cytometry - usefulness of DNA ploidy measurements in diagnosis of malignant melanoma
Janusz Skowronek, Zbigniew Karaś, Roman M. Krenz, Jerzy B. Warchoł
168.52 KB
The Role of Radiotherapy in the Treatment of Malignant Melanoma
Janusz Skowronek, Mirosława Matecka - Nowak, Elżbieta Nowakowska, Agnieszka O'Shea, Maria Kubaszewska
384.11 KB
Drugi nowotwór piersi u chorych leczonych w przeszłości z powodu raka piersi
Janusz Skowronek, Dorota Jaroszyk, Elżbieta Nowakowska, Agnieszka O'Shea, Grażyna Mróz-Bąk, Maria Kubaszewska
496.00 KB
Bilateral breast cancer
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski
427.61 KB
Locoregional recurrence of breast cancer: a retrospective comparison of treatment methods
Janusz Skowronek, Tomasz Piotrowski
408.12 KB
Ocena wyników leczenia chorych z nawrotem miejscowym raka piersi
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Dorota Jaroszyk, Elżbieta Nowakowska, Irena Maćkowiak, Grażyna Mróz-Bąk, Maria Kubaszewska
237.65 KB
Wyniki leczenia miejscowo zaawansowanego raka piersi w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Dorota Jaroszyk, Maria Kubaszewska, Elżbieta Nowakowska, Agnieszka O'Shea
241.80 KB
DNA ploidy in malignant melanoma, skin cancer and pigmented nevi
Janusz Skowronek, Krystyna Adamska, Krystyna Filipiak, Zbigniew Karaś, Roman M. Krenz, Rafał Rutkowski, Jerzy B. Warchoł
836.50 KB
Significance of DNA Ploidy Measurements in Spitz Nevi
Janusz Skowronek, Jerzy B. Warchoł, Zbigniew Karaś, Roman M. Krenz
403.26 KB
Wyniki leczenia kobiet z rakiem sromu w aspekcie czynników rokowniczych
Maria Kubaszewska, Andrzej Roszak, Janina Markowska, Janusz Skowronek
191.29 KB
Examination of DNA-Ploidy in Melanocytic Nevi Cells Using Video-Imaging Cytometry
Janusz Skowronek, Krystyna Filipiak, Zbigniew Karaś, Roman M. Krenz, Hanna Włodarczyk
400.47 KB
Przerzuty raka płuca do narządów odległych
Tomasz Piorunek, Witold Młynarczyk, Joanna Goździk, Agata Nowicka, Janusz Skowronek
87.58 KB
Benefit of whole pelvic radiotherapy combined with neoadjuvant androgen deprivation for the high-risk prostate cancer
Piotr Milecki, Maciej Bączyk, Janusz Skowronek, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Piotr Martenka
190.84 KB