dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski (Zakład Fizyki Medycznej)

Grzegorz Zwierzchowski
fizyk, Kierownik Pracowni Planowania Brachyterapii
tel. 061 - 8850819
grzegorz.zwierzchowski@wco.pl

 

Wykształcenie:              

2006 Stopień doktora nauk medycznych , Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1993-1998 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek - fizyka, specjalność - fizyka medyczna

1989-1993 Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek matematyczno-fizyczny

 

Kursy dodatkowe:

2001 kurs dotyczący obsługi systemów do brachyterapii endowaskularnej firmy Galileo

2001 kurs ESTRO „Endovascular Brachytherapy”

2000 kurs dotyczący obsługi systemów planowania leczenia w brachyterapii firmy Nucletron

1999 kurs ESTRO „Basic Clinical Radiobiology”

1999 kurs dotyczący obsługi systemów planowania leczenia w radioterapii firmy Varian

1998 kurs uprawniający do obsługi i konserwacji urządzeń produkcji ZdAJ IP.

 

Praktyka zawodowa:

od 1997 Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Fizyki Medycznej, asystent

 

Języki obce:

Angielski - bardzo dobry w mowie i piśmie

Francuski – podstawowy