dr n. med. Adam Chicheł - Kierownik Zakładu

Adam Chicheł
lekarz, specjalista radioterapii onkologicznej,
starszy asystent
tel. 061 - 8850918

 

Adam Chicheł

urodzony w 1979 roku w Zielonej Górze

lekarz – starszy asystent

specjalista radioterapii onkologicznej

WYKSZTAŁCENIE

1988 – 1994 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach w klasie fortepianu

1994 – 1998 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach

1998 – 2004 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16.06.2004 uzyskanie dyplomu lekarza

24.11.2009 obrona tytułu doktora nauk medycznych

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

17.07 - 30.09.2003 Studencka praktyka lekarskaw ośrodku misyjnym Kabanana Home-Based Care oraz w hospicjum Our Lady’s Hospice For The Terminally Ill w Lusace, Zambia.

2004 – 2005 Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu

listopad 2005 Lekarski Egzamin Państwowy i uzyskanie prawa wykonywania zawodu

28 listopada 2005 rozpoczęcie pracy na etacie młodszego asystenta w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

01 marca 2006 rozpoczęcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej w ramach rezydentury

OSIĄGNIĘCIA – STYPENDIA I NAGRODY

1999 – 2004 STYPENDIUM NAUKOWE Akademii Medycznej w Poznaniu

VI - IX.2003 I MIEJSCE w konkursieorganizowanym przez Fundację Pomocy  Humanitarnej “Redemptoris Missio” w Poznaniu i odbycie studenckich praktyk lekarskich w dwóch ośrodkach misyjnych w Lusace, Zambia, Afryka.

29.04.2004 I MIEJSCE naAkademii Medycznej w Poznaniu oraz TYTUŁ Primus Expert Medyk w Konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej “Primus InterPares” zorganizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

16.10.2004 (absolutorium)

MEDAL UCZELNI “Za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej” nadany przez Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu oraz WYRÓŻNIENIE Zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej w Poznaniu.

16.11.2007 III NAGRODA podczas Forum Młodych Naukowców 2007 (Young Scientist’s Forum 2007), Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań.

OSIĄGNIĘCIA – PUBLIKACJE

6 publikacji naukowych,

24 doniesienia zjazdowe (w tym 4 wystąpienia ustne).

KURSY I SZKOLENIA

2005 „Physics for Clinical Radiotherapy” – kurs ESTRO, Bydgoszcz.

2006 “23rd Annual Meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology   (ESHO) + Educational Day” – Berlin, Niemcy.

2007 „Modern Brachytherapy Techniques” – kurs ESTRO, Como, Włochy.

2007 „Evidence-Based Radiation Oncology” – kurs ESTRO, Kraków.

2008 “Radiotherapy Treatment Planning” – kurs ESTRO, Dublin, Irlandia.

2008 “Molecular Oncology for the Radiation Oncologist” – kurs ESTRO, Gliwice.

ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Od 2005 European Society for Therapeutic Radiation Oncology – ESTRO

Od 2007 Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej – PTRO

Od 2007 Polskie Towarzystwo Onkologii – PTO

2004 – 2005 Praca w Studenckim Kole Naukowym Radioterapii Onkologicznej Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniuprzy

2003 – 2004 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej – ASMR – przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof AM w Poznaniu

2002 – 2004 Praca w Studenckim Kole Naukowym Medycyny Tropikalnej “Tropic” przy Klinice i Katedrze Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych AM w Poznaniu

2001 – 2004 Praca w Studenckim Kole Naukowym Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof AM w Poznaniu (2003/2004 – funkcja Przewodniczącego Koła)

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

2000 – 2005 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – wolontariat

2001 – 2004 Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej w Poznaniu

2002 – 2004 Fundacja Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio” – wolontariat

ZAINTERESOWANIA

filmy z pomysłem i rozmachem, muzyka w domu na żywo, sport w wodzie i na kółkach