Aktualności

IF dla Journal of Contemporary Brachytherapy
22-06-2015
Z radością informujemy, że czasopismo „Journal of Contemporary Brachytherapy”, ktorego redakcja znajduje się w naszym Zakladzie, zostało przyjęte do listy filadelfijskiej i otrzymało wskaźnik Impact Factor (IF) = 1.284.
Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Brachyterapii
22-06-2015
Szanowni Koledzy, Miło mi poinformować, że 12.06.2015 odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Dokonaliśmy wyboru nowych władz. W skład Zarządu Towarzystwa weszli: Prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek - przewodniczący (Poznań) Dr n. med. Brygida Białas – wiceprzewodnicząca (Gliwice) Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – wiceprzewodniczący (Poznań) Dr n. med. Anna Kulik – członkini (Warszawa) Mgr Ewelina Gruszczyńska - członkini (Warszawa) Dr n. med. Tomasz Filipowski – członek (Białystok) Dr n. med. Wojciech Burchardt – członek (Poznań) W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 1. Dr Dorota Kazberuk (Białystok) 2. Dr n. med. Andrzej Kukiełka ( Kraków) 3. Mgr Łukasz Kowalik (Brzozów) W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: 1. Dr hab. n. med. Krystyna Serkies (Gdańsk) 2. Dr Hanna Włodarczyk (Poznań) 3. Dr n. med. Adam Chicheł (Poznań) Strona internetowa w budowie: (www.brachyterapia.com) Pozdrawiam serdecznie Janusz Skowronek
Od 1 kwietnia 2015 implanty stałe w leczeniu raka prostaty - refinansowane przez NFZ!
21-05-2015
Serdecznie zapraszamy do Poznania! Wreszcie po wielu latach walki możemy zaoferować naszym pacjentom bezpłatne zabiegi brachyterapii raka prostaty przy pomocy implantów stałych (tzw. brachyterapia LDR). Jest to metoda leczenia stosowana na świecie od 30 lat, bardzo skuteczna, sprawdzona, bardzo wygodna dla chorego. Więcej informacji na stronie naszego Zakładu Brachyterapii.
Ukazał się kolejny numer "Journal of Contemporary Brachytherapy"
21-05-2015
Ukazał się kolejny, drugi w 2015 roku numer czasopisma Journal of Contemporary Brachytherapy (JCB). Czasopismo ukazuje się jako dwumiesięcznik. Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.jocb.eu mają Państwo bezpłatny dostęp do pełnego wydania czasopisma.
Dr n. med. Wojciech Burchardt specjalistą radioterapii onkologicznej
20-03-2015
Z przyjemnością informujemy, że nasz Kolega dr n. med. Wojciech Burchardt zdał wczoraj egzamin specjalizacyjny z radioterapii onkologicznej. Gratulujemy!
Tytuł profesora dla dr hab.n.med. Janusza Skowronka
12-03-2015
W dniu 4 marca 2015 roku Kierownik Zakładu Brachyterapii dr hab. n. med. Janusz Skowronek otrzymał od Prezydenta RP tytuł profesora nauk medycznych.
Ukazał się kolejny numer "Journal of Contemporary Brachytherapy"
06-03-2015
Ukazał się kolejny, pierwszy w 2015 roku numer czasopisma Journal of Contemporary Brachytherapy (JCB). Czasopismo będzie teraz ukazywać się jako dwumiesięcznik. Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.jocb.eu mają Państwo bezpłatny dostęp do pełnego wydania czasopisma.
Udział w panelu ekspertów Grupy Badawczej Raka Prostaty
06-03-2015
Z przyjemnością informujemy że dr hab. n. med. Janusz Skowronek został członkiem panelu ekspertów -  Prostate Cancer Treatment Research Foundation (Study Group Expert Panel). Grupa ekspertów z całego świata analizuje co pół roku publikowane wyniki badań dotyczące raka prostaty i udostępnia je w internecie. http://www.pctrf.org/study-group-members/
Implanty stałe wreszcie finansowane przez NFZ!
13-01-2015
Możemy zaoferować naszym chorym refundowane w pełni zabiegi brachyterapii LDR (implanty stałe) ! W dniu 18.12.2008 r. w Zakładzie Brachyterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) po raz pierwszy w Polsce i Europie Środkowowschodniej wykonano dwa zabiegi wszczepienia implantów stałych pod kontrolą ultrasonografii w terapii wczesnego stadium nowotworu prostaty. Od tego momentu zabiegi były wykonywane w WCO bez refundacji z NFZ co ograniczało liczbę leczonych chorych. Od 2009 roku trwały nasze starania o wpisanie tej formy brachyterapii LDR na listę świadczeń refundowanych przez państwo. Bardzo się cieszymy, ze od 1 kwietnia 2015 roku ta uznana i szeroko stosowana w świecie metoda leczenia będzie w pełni refundowana przez państwo!
Kolejny obroniony doktorat w Zakładzie Brachyterapii!
02-01-2015
Miło nam poinformować, 16.12.2014r. dr n. med. Wojciech Burchardt obronił pracę doktorską pt. "Analiza stężeń PSA w surowicy chorych leczonych na raka gruczołu krokowego leczonych różnymi metodami brachyterapii". Gratulujemy naszemu Koledze!